Click here for the English version

..
De Andriessen/De Klerk Stichting

De Andriessen/De Klerk Stichting is in 1999 opgericht. Zij heeft tot doel de artistieke nalatenschap van deze musici levend en bereikbaar te houden door ieder jaar concerten te organiseren of te ondersteunen waarin de muziek van Andriessen en De Klerk en van hun geestverwanten centraal staat.

Daarnaast verzamelt de stichting van beide componisten gelegenheidswerkjes die vaak het karakter vertonen van fijnzinnige, persoonlijke en charmante gestes bij verjaardagen, huwelijk, geboorte of op andere gedenkdagen binnen de kring van familie, vrienden of bekenden.

De stichting geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit met actuele informatie en wetenswaardigheden omtrent de twee musici en hun werk. Ook worden er onze concerten in aangekondigd. Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van enthousiaste liefhebbers en door bijdragen van enkele fondsen.
..
Bestuur Andriessen/De Klerk Stichting

  • Willem Jan Cevaal (voorzitter)
  • Mark Heerink (secretaris)
  • Peter Klemann (penningmeester)
  • Tessel Andriessen (lid)
  • Erik Jan Eradus (lid)
  • Jort Fokkens (lid)
  • Brigit de Klerk (lid)

ANBI
De Andriessen/De Klerk Stichting is door de belastingdienst erkend als een “Culturele ANBI”. Algemeen Nut Beogende Instellingen, ofwel ANBI’s, zijn erkende goede doelen die zich inzetten voor het algemeen nut. ANBI’s zijn vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. Voor giften aan een erkende Culturele ANBI geldt bovendien een extra belastingvoordeel. Lees meer over ANBI >>

Fotocredits

Veel foto’s op deze website zijn gemaakt tijdens onze concerten. We danken de fotografen voor hun bijdragen: Vincent van Buuren, Rob Mollee, Theo Out en Juuke Schoorl.

Wij hebben geprobeerd de namen van zoveel mogelijk fotografen te achterhalen. Mocht uw naam er niet bijstaan, maar ziet u wel een foto die u gemaakt heeft, laat het ons per mail weten.

Een initiatief van:
Andriessen/De Klerk Stichting
Willemstraat 12
8601GH Sneek
adkstichting@gmail.com

Ontvang onze Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie en wetenswaardigheden over de Andriessen/De Klerk Stichting. Inschrijven nieuwsbrief >>