Herdrukken van orgelmuziek van Hendrik Andriessen

Bij Herman Zengerink/Ascolta in Houten zijn onlangs herdrukken verschenen van een groot aantal orgelwerken van Hendrik Andriessen. Deze edities kwamen tot stand in samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem.

Hendrik Andriessen
1. Deuxième Choral 1916/1965 - derde druk
2. Intermezzi II 1939-1943 - achtste druk
3. Aria (1944) - tweede druk
4. Thema met variaties (1949) - twaalfde druk
5. Quattro Studi (1953) - vierde druk
6. Toccata (1917) - tiende druk
7. Sonata da Chiesa (1927) - veertiende druk
8. Passacaglia (1929) - zesde druk

Na nauwkeurige bestudering van verschillende autografen en afschriften zijn door ondergetekende in de nummers 1 en 2 van deze lijst enkele essentiële wijzigingen aangebracht; in een verantwoording bij het Deuxième Choral wordt bovendien een aantal noodzakelijke details uit de originele versie van 1916 vermeld. In de nummers 3 t/m 5 hebben de wijzigingen slechts betrekking op kleine onvolkomenheden.
De nummers 6 t/m 8 bevatten geen ongerechtigheden en zijn ongewijzigd herdrukt.

Eveneens verscheen bij Herman Zengerink/Ascolta een derde druk van de Octo Fantasiae super themata gregoriana (1953) voor orgel manualiter van Albert de Klerk. In deze geheel nieuwe editie werden enkele correcties aangebracht.

Lourens StuifbergenKorte Begijnestraat 28, 2011 HC Haarlem | tel. 023-551 6877 | adkstichting@gmail.com