De Andriessen/De Klerk Stichting

Orgel in de St.-Josephkerk te Haarlem De Andriessen/De Klerk Stichting is in 1999 opgericht. Zij heeft tot doel de artistieke nalatenschap van deze musici levend en bereikbaar te houden door ieder jaar concerten te organiseren of te ondersteunen waarin de muziek van Andriessen en De Klerk en van hun geestverwanten centraal staat.

Daarnaast verzamelt de stichting van beide componisten gelegenheidswerkjes die vaak het karakter vertonen van fijnzinnige, persoonlijke en charmante gestes bij verjaardagen, huwelijk, geboorte of op andere gedenkdagen binnen de kring van familie, vrienden of bekenden.

De stichting geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit met actuele informatie en wetenswaardigheden omtrent de twee musici en hun werk. Ook worden er onze concerten in aangekondigd. Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van enthousiaste liefhebbers en door bijdragen van enkele fondsen.

U kunt ons steunen!

Om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren zijn we voor een groot deel afhankelijk van de giften van donateurs.
Als u (net als wij)

 • het werk van deze grote Nederlandse kunstenaars een warm hart toedraagt, én
 • de Andriessen/De Klerk Stichting wilt helpen hun werk blijvend te promoten,

  dan kunt u een bedrag overmaken op
  NL 12 INGB 0003631872
  t.n.v. Andriessen/De Klerk Stichting, Haarlem.


  Gegevens Stichting

  Andriessen/De Klerk Stichting
  Korte Begijnestraat 28
  2011 HC Haarlem
  023-5516877
  adkstichting@gmail.com

  Bankrekening
  NL 12 INGB 0003631872
  t.n.v. Andriessen/De Klerk Stichting, Haarlem

  Het bestuur

  Gonny van der Maten, voorzitter
  Uiverweide 8
  6708 LC Wageningen
  0317-425628 / 06-53286694
  vdmaten@planet.nl

  Gemma Coebergh, secretaris
  Korte Begijnestraat 28
  2011 HC Haarlem
  023-5516877 / 06-12815383
  g.beckhoven@upcmail.nl

  Peter Klemann, penningmeester
  Lodewijk van Deijssellaan 238
  2024 AC Haarlem
  06-50218622
  peterklemann@tiscali.nl

  Brigit de Klerk, lid
  Kloppersingel 103
  2021 CT Haarlem
  023 5335709
  brigit.deklerk@gmail.com

  Piet Hulsbos, lid
  Achterweg 13
  2103 SW Heemstede
  023-5470186 / 06-12079152
  pwhulsbos@gmail.com

  Willem Jan Cevaal, lid
  Franz Schubertlaan 1
  2102 EJ Heemstede
  023-5476326
  wjcevaal@gmail.com

  Webmaster

  Wouter van Belle
  Bessemerlaan 6
  3553 GD Utrecht
  030-2431551 / 06-4022 1839
  post@woutervanbelle.nl • Korte Begijnestraat 28, 2011 HC Haarlem | tel. 023-551 6877 | adkstichting@gmail.com